El Club

Junta Directiva

 • Climent Garau Albons

  PRESIDENT

 • José Luis Forteza Artigues

  VICEPRESIDENT

 • Josep Manresa Prats

  SECRETARI

 • Jaime Nicolau Grimalt

  TRESORER

 • Maria Antònia Ramon Rosselló

  VOCAL

 • Rafael Ángel Vicens Adrover

  VOCAL

 • Miquel Heredia Barceló

  VOCAL

 • Bartomeu Mas Barceló

  VOCAL

 • Joan Cerdà Oliver

  VOCAL

 • Joan Obrador García

  VOCAL

 • Catalina Estelrich Mesquida

  VOCAL

 • Oscar Nicolau Ferrer

  VOCAL