Reserva d'Amarraments

CAT. Si desitja reservar un amarrament, empleni el següent formulari. Els camps marcats amb (*) són obligatoris. Una vegada emplenat el formulari ha de marcar la casella de lectura i acceptació de les condicions legals. Aquest formulari és una sol·licitud d'amarrament. La reserva no serà efectiva fins que sigui confirmada pel personal del club en funció de la disponibilitat del port. MOLT IMPORTANT: Les sol·licituds s'atendran exclusivament de dilluns a divendres.

ESP. Si desea reservar un amarre, rellene el siguiente formulario. Los campos marcados con (*) son obligatorios. Una vez completado el formulario ha de marcar la casilla de lectura y aceptación de las condiciones legales. Este formulario es una solicitud de amarre. La reserva no será efectiva hasta que sea confirmada por el personal del club en función de la disponibilidad del puerto. MUY IMPORTANTE: Las solicitudes se contestarán exclusivamente de lunes a viernes.


Dades de l'embarcació
Dades de l'armador
Condicions legals

CAT. D'acord amb el que s'estableix a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99, de 13 de desembre, s'informa que les dades registrades en aquest formulari serveixen exclusivament a la finalitat de gestionar la Reserva d'Amarraments del Club Nàutic Portocolom. Aquests seran conservats en un fitxer el responsable del qual és el Club Nàutic Portocolom. Els titulars de les dades poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint la seva sol·licitud a les oficines del Club Nàutic PortoColom.

ESP. De acuerdo con lo establecido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciembre, se informa que los datos registrados en este formulario sirven exclusivamente a la finalidad de gestionar la Reserva de Amarres del Club Náutico Portocolom. Estos serán conservados en un fichero el responsable del cual es el Club Náutico Portocolom. Los titulares de los datos pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a las oficinas del Club Náutico Portocolom.