Formulari de Vela Lleugera - Estiu

CAT. Si desitja reservar plaça a les escoles del club, empleni el següent formulari i li respondrem a la major brevetat. Els camps marcats amb (*) són de caràcter obligatori. Una vegada emplenat el formulari ha de marcar la casella de lectura i acceptació de les condicions legals. IMPORTANT: marqui l'opció Socis únicament si són fills de socis. Néts i nebots no tenen descompte. Aquest formulari és una sol·licitud de reserva, la qual no serà efectiva fins que sigui confirmada pel personal del club en funció de les places disponibles.

ESP. Si desea reservar plaza en las escuelas del club, rellene el siguiente formulario y le responderemos a la mayor brevedad. Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. Una vez rellenado el formulario tiene que marcar la casilla de lectura y aceptación de las condiciones legales. IMPORTANTE: marque la opción Socios únicamente si son hijos de socios. Nietos y sobrinos no tienen descuento. Este formulario es una solicitud de reserva, la cual no será efectiva hasta que sea confirmada por el personal del club en función de las plazas disponibles.


Dades de l'alumne
Dades de pare / mare / tutor legal
Otro Contacto
Fitxa de salud
  • De dilluns a divendres de 9.30h a 13h
  • Dirigit a alumnes de 7 a 18 anys
  • Places LIMITADES
  • Preu per quinzena: Socis 120 € / No socis 185 €
  • IMPORTANT: La inscripció no estarà confirmada fins a haver realitzat el pagament
  • FULLETÍ INFORMATIU
Torns
SELECCIONI TORN (*)
Condicions de pagament
Condicions legals

CAT. D'acord amb el que s'estableix a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99, de 13 de desembre, s'informa que les dades registrades en aquest formulari serveixen exclusivament a la finalitat de gestionar la Reserva d'Amarraments del Club Nàutic Portocolom. Aquests seran conservats en un fitxer el responsable del qual és el Club Nàutic Portocolom. Els titulars de les dades poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint la seva sol·licitud a les oficines del Club Nàutic Portocolom.

ESP. De acuerdo con lo establecido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, de 13 de diciembre, se informa que los datos registrados en este formulario sirven exclusivamente a la finalidad de gestionar la Reserva de Amarres del Club Náutico Portocolom. Estos serán conservados en un fichero el responsable del cual es el Club Náutico Portocolom. Los titulares de los datos pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a las oficinas del Club Náutico Portocolom.